Activitate cabinet

1. Control parlamentar

LINK ÎNTREBĂRI/INTERPELĂRI

2. Iniţiative

Activitatea cabinetului parlamentar se concentrează, în primul rând, pe asigurarea calității propunerilor legislative și asigurarea că votul acordat pe propunerile legislative şi amendamente este unul avizat, corespunzător nevoilor oamenilor.
Alături de colegii mei parlamentari și echipele lor, mă număr printre iniţiatorii sau cosemnatarii a 56 de inițiative legislative, dintre care 7 au devenit legi în vigoare, şi două Proiecte de Hotărâre a Camerei Deputaţilor. Le găsiţi pe toate enumerate AICI

3. Proiecte Majore

1. Paradoxal poate, cel mai important proiect la care echipa noastră a lucrat nu este unul iniţiat de noi, ci un Proiect de Ordonanţă de urgenţă căruia i-am adus îmbunătăţiri. Activitatea legislativă a parlamentarilor nu se reduce la susţinerea propriilor propuneri. De multe ori, intervenim în proiecte ale guvernului sau ale altor colegi cu amendamente. Se poate întâmpla ca schimbările introduse în urma acestor intervenţii să fie atât de importante încât să transforme substanţial propunerea legislativă sau legea de aprobare a OUG-lui.
Este şi cazul depunerii cu succes a amendamentelor la OUG 91/2021 privind Programul-Pilot “Masă caldă în şcoli”. Am considerat că proiectul de lege al Guvernului poate fi îmbunătăţit simţitor şi am reuşit să impunem următoarele modificări:

  • Am prelungit programul în semestrul doi al anului şcolar 2021-2022, ca să evităm necesitatea unei noi ordonanţe dedicate în ianuarie şi sincopele inerente perioadei de timp necesare aprobării şi întocmirii unui nou OUG;
  • Pentru că, în multe şcoli, implementarea programului era afectată de lipsa de personal, am prevăzut posibilitatea suplimentării personalului, la solicitarea unităţii de învăţământ, prin angajări sau detaşări de personal de la primării, cu scopul de a ajuta la partea de implementare efectivă în școli;
  • Ne-am asigurat că vor exista sumele necesare implementării programului și în semestrul doi, încă din luna ianuarie chiar şi în eventualitatea în care bugetul de stat nu ar fi fost aprobat până atunci;
  • Cum unii furnizori foloseau doar 10% din costul mesei pentru materia primă, restul de 90% fiind costul pentru prepararea hranei şi distribuţia, am specificat că vor fi preferate ofertele în care ingredientele reprezintă minimum 40% din suma alocată.

Din păcate, nu toate modificările cerute de noi au fost acceptate. Deşi iniţial îşi dăduse acordul, Ministerul Educaţiei s-a răzgândit, iar parlamentarii din noua coaliţie de guvernare s-au aliniat şi au refuzat să accepte:

  • Posibilitatea înlocuirii din lista de unităţi cuprinse în programul pilot a şcolilor în care acesta nu este implementat, din diverse motive;
  • Obligativitatea publicării rapoartelor de monitorizare şi utilizarea unui set de criterii adecvate pentru evaluarea rezultatelor.

2. La final de an 2021, am depus o iniţiativă, L540/2021, prin care rezolvăm o carenţă în legislaţie, care nu prevedea acordarea de concediu plătit părintelui unui copil cu vârsta mai mare de 7 ani afectat de o boală contagioasă, dacă părintele este imun la maladia respectivă, fiind vaccinat. Este şi cazul pandemiei de Covid-19, dar şi al altor boli infecto-contagioase în care copilul nu poate fi lăsat singur acasă, iar părintele nu poate justifica medical necesitatea propriei sale carantine. Legea a trecut în procedură de urgenţă de Senat şi se află în circuit la Camera Deputaţilor.

4. Alte iniţiative

Pentru a vă face mai uşoară lectura, am să grupez iniţiativele iniţiate sau co-iniţiate de mine în domenii de interes sau sectoare de activitate. Pentru cei interesaţi, pe site-ul Camerei Deputaţilor, acestea pot fi urmărite în ordinea cronologică a intrării lor în circuitul parlamentar.

Pentru circumscripţie/local în mod specific:

* Legea 217/2021 care a deblocat utilizarea unei suprafețe suplimentare de teren ce permite extinderea planurilor de construire a complexului spitalicesc regional din Brașov și a infrastructurii specifice adiacente
* Legea 215/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, recunoaștere oficială a unuia dintre cele mai violente episoade din istoria Brașovului și a întregii țări în lupta pentru libertate. În 15 noiembrie 2021, am marcat, în Camera Deputaţilor, primul eveniment de comemorare.
* Pl-x 160/2021 pentru garantarea caracterului deschis al ședințelor de Consiliu Local și consfințirea dreptului consilierilor locali de a înregistra ședințele – proiect respins de Parlament
* Pl-x 368/2021 pentru a transforma ATOP-urile, organele consultative care supraveghează polițiile locale cu salarii decise fără limită și fără obligații de participare la ședințe, din sinecuri discreționare locale în organe consultative neplătite, cu proceduri de selecție clare pentru reprezentanții societății civile
* Pl-x 582/2021 introduce posibilitatea ca UAT-urile să împrumute de la Trezorerie, în contextul problemelor generate de criza energetică

Educație şi Cultură:

* Legea 291/2021 pentru reducerea la 5% a TVA-ului aplicat pentru cărțile și manualele în format electronic
* Legea 9/2022 pentru asigurarea accesului gratuit al studenților la bibliotecile universitare și la Biblioteca Central Universitară.
* Pl-x 215/2021 pentru alegerea directorilor interimari de către Consiliile de Administrație ale școlilor, nu prin desemnare directă de către inspectorii generali. Este primul pas către depolitizarea și descentralizarea conducerii școlilor. Proiectul a fost adoptat de ambele camere, trimis la reexaminare de către preşedintele Iohannis şi a urmat o a doua adoptare în Camera Deputaţilor
* Pl-x 282/2021 pentru eliminarea fondului școlii și a fondului clasei la unităţile de învăţământ de stat. Datorită acestui proiect, pretinderea de contribuții financiare sau foloase patrimoniale pentru fondul școlii sau al clasei va fi descurajată suplimentar. Părinții vor putea în continuare să contribuie benevol (fără sa existe vreo obligativitate sau presiune în acest sens) cu resurse la bunul mers al școlii pe cadrul existent al asociațiilor sau prin donații transparente făcute școlii, banii obținuți astfel intrând în gestiunea oficială a școlii.
* Pl-x 283/2021 pentru ca taxele de școlarizare pentru studenții înmatriculați la “învățământul cu taxă” să nu mai fie modificate (majorate de regulă) de universități, în timpul anului universitar
* Pl-x 158/2021 pentru stabilirea numărului minim de zile de școală pentru elevii din România la 180 de zile pe an, în linie cu media europeană
* Pl-x 216/2021 pentru asigurarea finanțării școlilor particulare speciale – Inițiativa legislativă stabilește finanțarea acordată unităților de învățământ particulare speciale la nivelul cheltuielilor salariale prevăzute pentru personalul angajat în unitățile speciale de stat și în limitele de normare a cadrelor didactice
* Pl-x 321/2021, care extinde și către microîntreprinderi facilitățile fiscale acordate companiilor pentru susținerea educației timpurii a copiilor angajaților
* Pl-x 315/2021 pentru angajarea de asistenți sociali în școli în zonele unde numărul elevilor defavorizați depășește 25%
* Pl-x 397/2021 pentru acordarea alocației de stat copiilor majori din învățământul special, pe întreaga perioadă cât aceștia sunt înscriși în învățământ inclusiv după vârsta de 18 ani.
* PL-x 608/2021 care stabilește finanțarea universităților pe baza unor criterii clare de performanță
* BP 772/2021 înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989

Jaloane pentru reforma morală a clasei politice:

* Pl-x 102/2021 pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Au fost discutate, în același timp, mai multe proiecte de eliminare a pensiilor speciale. Procedural, doar unul a fost aprobat, iar celelalte – printre care și cel USR PLUS – au fost respinse. Însă indiferent de inițiatorul proiectului care a ajuns să fie aprobat, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost în final eliminate
* Pl-x 338/2021 pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali
* Pl-x 216/2021 pentru sancționarea prin reținerea din salariu a comportamentului indecent al parlamentarilor, cum ar fi injuriile aduse în Parlament, pentru care deocamdată se primește maximum un avertisment scris
* Pl-x 118/2021 pentru sancționarea votului dublu al parlamentarilor, după ce mai mulți parlamentari au fost surprinși votând “în numele” colegilor lor
* Pl-x 200/2021 pentru instituirea interdicției de a ocupa o funcție publică aleasă timp de 3 ani pentru persoanele care au primit verdict de incompatibilitate de la ANI
* PL-x 549/2021 prin care se instituie obligaţia pentru preşedintele ANRE, agenţia care reglementează piaţa de energie, de a depune anual în Parlament un raport de activitate a instituţiei pe care o conduce. Iar dacă raportul este respins, preşedintelui îi încetează mandatul
* PL-x 572/2021 elimină posibilitatea renunțării voluntare la titlul de doctor, tehnică de eludare a investigațiilor de fraudă intelectuală chiar şi după începerea acestora
* B571/2021 instituie obligația Comitetului Olimpic și Sportiv Român de a publica pe site-ul propriu sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
* Pl-x 535/2021 interzicerea dreptului de a fi ales pentru autorii unor infracţiuni contra vieţii şi libertăţii persoanei, trafic şi exploatare de persoane vulnerabile, abuzuri sexuale şi rele tratamente aplicate minorului
* Pl-x 287/2021 pentru desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, o sinecură FSN cu membri numiți pe viață
* Proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților PHCD 44/2021 pentru impunerea unei obligații de justificare pentru motivarea absențelor deputaților, în prezent fiind necesară o simplă cerere, proiect adoptat de Cameră
* Proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților PHCD 50/2021 pentru consemnarea nominală în raport a voturilor exprimate în comisii, acolo fiind locul unde se decide forma legii care va fi supusă votului final al plenului – din păcate, propunerea de proiect de hotărâre a fost respinsă

Sănătate și asistență socială:

* Pl-x 243/2021, care adaugă persoanele cu grad de handicap I la lista prioritară pentru soluționarea dosarelor de restituire a imobilelor preluate abuziv de comuniști
* Pl-x 228/2021 pentru acordarea posibilității de a preda la fracțiune de normă profesorilor cu grad de handicap cu capacitate de muncă redusă
* Pl-x 460/2021 pentru limitarea mandatelor interimare în consiliile de administrație ale spitalelor la 6 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii acestora o singură dată, pentru 3 luni, astfel încât managementul spitalicesc să ajungă să fie mereu selectat pe bază de competențe;
* Pl-x 233/2021 pentru ca medicii să poată acorda asistență, atunci când este nevoie, dincolo de specializarea lor strictă, în contextul în care pandemia de COVID19 a ridicat problema lipsei personalului medical specializat.
* Pl-x 373/2021, care va permite funcționarilor publici să-și suspende poziția pentru perioadele în care desfășoară activitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist
* Pl-x 372/2021 pentru acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă pentru tinerele din medii defavorizate
* L536/2021 – prevede că activităţile de voluntariat organizate de întreprinderile sociale de inserţie vor fi recunoscute ca atare
* L537/2021 stabilește că întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de capitalul sau bunurile oferite de consiliile judeţene sau locale
* L538/2021 face posibil ca întreprinderile sociale de inserţie să primească 3,5% din impozitul contribuabililor care optează în acest sens, asemenea unităţilor de cult şi a entităţilor nonprofit
* Pl-x 252/2021, care pune în acord Codul Civil cu o decizie a CCR privind modul de exercitare a tutelei asupra bunurilor minorilor, până la momentul înființării autorităților de tutelă
* B543/2021 prevede acordarea cu prioritate a unei locuinţe de necesitate pentru victimele agresiunilor domestice, în cazurile în care agresorii nu pot fi ţinuţi departe de locuinţa actuală
* B540/2021 condiționează obținerea sau recuperarea permisului de urmarea cursurilor de conducere defensivă și prim-ajutor

Echitate socială:

* Pl-x 606/2021 constituie o parte a răspunsului USR la criza energetică, prin care se stabilește nivelul TVA la 5% timp de şase luni pentru energie electrică şi livrare de gaze naturale, precum și o deducere din impozitul pe profit al unor costuri cu energia electrică şi gazele naturale.
* Pl-x 449/2021 – activitatea prestată de PFA se consideră vechime în muncă şi/sau specialitate dacă veniturile produse de această activitate sunt semnificative
* Legea 269/2021 care dă posibilitatea angajaților să conteste o decizie de suspendare din partea angajatorului în termen de 45 de zile, în loc de termenul actual de 30 de zile

Debirocratizare:

* Pl-x 448/2021 pentru debirocratizarea acordării alocației de stat pentru copii, prin eliminarea cerinței depunerii unui dosar separat de cel depus pentru înregistrarea nașterii
* PL-x 403/2021 stabilește obligația autorităților locale de a pune la dispoziţie documente într-o formă uşor de citit şi utilizat, pentru transparență reală și eficientizarea dezbaterii publice
* Pl-x 298/2021 pentru obligativitatea acordării de certificate permanente de handicap persoanelor care au dizabilități ireversibile, pentru a le scuti de umilința de a obține periodic certificatul
* Pl-x 371/2021 prin care persoanele vor putea să susțină testul de verificare a cunoştinţelor pentru recuperarea carnetului auto în orice localitate, nu doar la serviciul poliției rutiere pe raza căruia s-a produs contravenția sau la serviciul poliției rutiere care a eliberat permisul
* B616/2021 reduce birocrația excesivă și mărește cuantumului indemnizației, în funcție de fiecare dizabilitate, pentru persoanele cu handicap
* BP 779/2021 stabilește că, la cererea părţilor, comunicarea hotărârilor judecătoreşti se poate face prin poştă electronică
* L241/2021 pentru simplificarea modalității de acordare și prelungire a vizelor de ședere în România a nomazilor digitali
* Pl-x 575/2021 asigură accesul persoanelor fizice la servicii de internet cu bandă largă prin acordarea de facilităţi furnizorilor şi debirocratizare
* Legea 10/2022 prin care instituțiile publice care încasează sume de la public și furnizorii de servicii publice au obligația să accepte plata cu cardul
* L478/2021 reglementează constatarea video automată a abaterilor rutiere

Pentru mediu:

* Pl-x 494/2021 pentru definirea, identificarea și protejarea arborilor remarcabili, cu vârstă și dimensiuni impunătoare, indiferent de locul unde se află
* Pl-x 374/2021 prin care este interzisă pătrunderea cu vehicule pe plaja Mării Negre, altele decât cele pentru intervenţie sau întreţinere
*Pl-x 571/2021 pentru împuternicirea jandarmilor să efectueze controale în trafic în cazul autoturismelor care transportă lemne

Avem urgentă nevoie de un nou mod de a face politică, de responsabilitate, integritate, depolitizare și de profesionalism în toate instituțiile. Trebuie să le oferim noilor generații un sistem educațional performant, actualizat, care să le dea șansa de a-și împlini potențialul, indiferent de mediul din care provin.
Andrei Miftode