Activitatea continuă a cabinetului parlamentar

Activitatea cabinetului parlamentar se concentrează în primul rând pe asigurarea calității propunerilor legislative și asigurarea că votul acordat pe propunerile celorlalți parlamentari este unul avizat și în linie cu nevoile oamenilor pe care îi reprezentăm. 

Alături de colegii mei parlamentari și echipele lor, am co-inițiat  următoarele inițiative legislative:

Pentru Brașov în mod specific: 

 • Pl-x 266/2021, care va permite extinderea planurilor de construire a Spitalului Regional din Brașov și a infrastructurii spitalicești adiacente, prin deblocarea utilizării unei suprafețe suplimentare de teren în acest scop. Proiectul a fost adoptat de ambele camere și se află acum la promulgare
 • Pl-x 248/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, ca recunoaștere oficială a unuia dintre cele mai violente episoade din istoria Brașovului și a întregii țări în lupta pentru libertate. Proiectul a fost adoptat de ambele camere și se află acum la promulgare

Educație: 

 • Pl-x 215/2021 pentru alegerea directorilor interimari de către Consiliile de Administrație ale școlilor, nu prin desemnare directă de către inspectorii generali. Este primul pas către depolitizarea și descentralizarea conducerii școlilor. Proiectul a fost adoptat de ambele camere și se află la promulgare
 • Pl-x 282/2021 pentru eliminarea fondului școlii și a fondului clasei. Datorită acestui proiect, pretinderea contribuțiilor financiare neoficiale la fondul școlii sau al clasei va fi descurajată suplimentar. Părinții vor putea în continuare să contribuie benevol (fără sa existe vreo obligativitate sau presiune în acest sens) cu resurse la bunul mers al școlii pe cadrul existent al asociațiilor sau prin donații transparente făcute școlii, banii obținuți astfel de către școli prin donații intrând in gestiunea oficială a școlii.
 • Pl-x 283/2021 pentru ca taxele de școlarizare pentru studenții înmatriculați la “învățământul cu taxă” să nu mai fie modificate (majorate de regulă) de universități, în timp ce studenții sunt deja înmatriculați la programul de studiu
 • Pl-x 158/2021 pentru stabilirea numărului minim de zile de școală pentru elevii din România la 180 de zile pe an, în linie cu media europeană
 • Pl-x 216/2021 pentru asigurarea finanțării școlilor particulare speciale – Inițiativa legislativă stabilește finanțarea acordată unităților de învățământ particulare speciale la nivelul cheltuielilor salariale prevăzute pentru personalul angajat în unitățile speciale de stat și în limitele de normare a cadrelor didactice
 • Pl-x 172/2021 pentru asigurarea accesului gratuit al studenților la bibliotecile universitare și la Biblioteca Central Universitară. A primit raport favorabil și urmează să fie discutată în plen la Camera Deputaților
 • BP131/2021 / L150/2021, care extinde și către microîntreprinderi facilitățile fiscale acordate companiilor pentru susținerea educației timpurii a copiilor angajaților
 • BP267/2021 / L294/2021 pentru reducerea la 5% a TVA-ului aplicat pentru cărțile și manualele în format electronic
 • BP394/2021 pentru angajarea de asistenți sociali în școli în zonele unde numărul elevilor defavorizați depășește 25% 
 • L266/2021 pentru acordarea alocației de stat copiilor majori din învățământul special, pe întreaga perioadă cât aceștia sunt înscriși în învățământ.

Transparență și reformă în mediul decizional: 

 • Pl-x 102/2021 pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Au fost discutate în același timp mai multe proiecte de eliminare a pensiilor speciale, procedural doar unul a fost aprobat, iar celelalte (printre care și cel USR PLUS) au fost respinse, însă indiferent de inițiatorul proiectului care a ajuns să fie aprobat, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost în final eliminate
 • B251/2021 pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali – a fost transmisă Senatului pentru dezbatere în calitate de primă cameră
 • Pl-x 160/2021 pentru garantarea caracterului deschis al ședințelor de Consiliu Local și consfințirea dreptului consilierilor locali de a înregistra ședințele – la comisii la Camera Deputaților
 • Pl-x 216/2021 pentru sancționarea prin reținerea din salariu a comportamentului indecent al parlamentarilor, cum ar fi injuriile aduse în Parlament, pentru care deocamdată se primește maximum un avertisment scris – la comisii la Camera Deputaților
 • Pl-x 118/2021 pentru sancționarea votului dublu al parlamentarilor, după ce mai mulți parlamentari au fost surprinși votând “în numele” colegilor lor – la Comisii la Camera Deputaților
 • Pl-x 200/2021 pentru instituirea interdicției de a ocupa o funcție publică aleasă timp de 3 ani pentru persoanele care au primit verdict de incompatibilitate de la ANI
 • BP176/2021 / L178/2021 pentru a transforma ATOP-urile, organele consultative care supraveghează polițiile locale cu salarii decise fără limită și fără obligații de participare la ședințe, din sinecuri discreționare locale în organe consultative neplătite, cu proceduri de selecție clare pentru reprezentanții societății civile 
 • Proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților BP133/2021 pentru impunerea unei obligații de justificare pentru motivarea absențelor deputaților, în prezent fiind necesară o simplă cerere
 • Proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților BP199/2021 pentru consemnarea nominală în raport a voturilor exprimate în comisii, acolo fiind locul unde se decide forma legii care va fi supusă votului final al plenului

Echitate și asistență socială: 

 • Pl-x 298/2021 pentru obligativitatea acordării de certificate permanente de handicap persoanelor care au handicap ireversibil, pentru a-i scuti de umilința de a obține periodic certificatul
 • Pl-x 243/2021, care adaugă persoanele cu grad de handicap I la lista prioritară pentru soluționarea dosarelor de restituire a imobilelor preluate abuziv de comuniști
 • Pl-x 228/2021 pentru acordarea posibilității profesorilor cu grad de handicap cu capacitate de muncă redusă de a preda la fracțiune din normă
 • L203/2021, care va permite funcționarilor publici să-și suspende poziția pentru perioadele în care desfășoară activitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist
 • L267/2021 pentru debirocratizarea acordării alocației de stat pentru copii, prin eliminarea cerinței depunerii unui dosar separat de cel depus pentru înregistrarea nașterii
 • L202/2021 pentru acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă pentru tinerele din medii defavorizate și pentru persoanele fără adăpost
 • BP182/2021 / L198/2021 prin care persoanele vor putea să susțină examenul pentru obținerea carnetului auto în orice localitate, nu doar în localitatea de domiciliu

Pentru sănătate: 

 • B308/2021 pentru limitarea mandatelor interimare în consiliile de administrație ale spitalelor la 6 luni de zile cu posibilitatea prelungirii acestora o singură dată pentru 3 luni, astfel încât managementul spitalicesc să ajungă să fie mereu selectat pe bază de competențe
 • Pl-x 233/2021 pentru ca medicii să poată acorda asistență, atunci când este nevoie, dincolo de specializarea lor strictă, în contextul în care pandemia de COVID19 a ridicat problema lipsei personalului medical specializat

Pentru mediu:

 • BP393/2021 pentru împuternicirea jandarmilor să efectueze controale în trafic pentru autoturismele care transportă lemne
 • B273/2021 pentru definirea, identificarea și protejarea arborilor remarcabili, cu vârstă și dimensiuni impunătoare, indiferent de locul unde se află

Altele:

 • Pl-x 287/2021 pentru desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, o sinecură FSN cu membri numiți pe viață – la Comisii la Camera Deputaților
 • Pl-x 241/2021 pentru a da posibilitatea angajaților să conteste o decizie de suspendare din partea angajatorului în termen de 45 de zile, în loc de termenul actual de 30 de zile 
 • L241/2021 pentru simplificarea modalității de acordare și prelungire a vizelor de ședere în România a nomazilor digitali
 • BP256/2021 / L259/2021 prin care instituțiile publice care încasează sume de la public și furnizorii de servicii publice vor fi obligați să accepte plata cu cardul
 • Pl-x 252/2021, care pune în acord Codul Civil cu o decizie a CCR privind modul de exercitare a tutelei asupra bunurilor minorilor, până la momentul înființării autorităților de tutelă 

Deoarece Parlamentul e cel care învestește Guvernul României cu mandatul pe care îl are, Parlamentul e responsabil pentru monitorizarea activității miniștrilor și asigurarea că proiectele importante pentru cetățeni sunt abordate eficient și cu celeritate. 

În primele 6 luni am avut întâlniri săptămânale cu secretarul de stat din Ministerul Educației Radu Szekely precum și întâlniri recurente, la grupul parlamentar USR PLUS, cu miniștrii noștri, pentru monitorizarea proiectelor de dezvoltare aflate pe agenda Guvernului. În acest timp, am transmis mai multe întrebări și interpelări pe tema educației și alte subiecte importante pentru circumscripția noastră și invatamant:

 1. Întrebarea nr.1042A/09-04-2021
 • Situația Liceului Sf. Iosif din Rupea, județul Brașov.
 1. Interpelarea nr.426B/29-06-2021
 • Asigurarea gratuității transportului elevilor.
 1. Interpelarea nr.427B/29-06-2021
 • Stadiul proiectului Biblioteca digitală.
 1. Interpelarea nr.428B/29-06-2021
 • Stadiul implementării catalogului on-line național.
 1. Interpelarea nr.429B/29-06-2021
 • Stadiul strategiei privind educația pentru sănătate și nutriție.

Activitatea cabinetului parlamentar nu se desfășoară doar în Parlamentul României. O parte din angajații cabinetului lucrează de la distanță. avem întâlniri recurente cu ong-uri, întâlniri cu cetățenii, raportări recurente în ședințe online, întâlniri cu directori, , profesorii și elevi, etc. De asemenea, colega noastră Cristina Paicu, care asigură activitatea cabinetului în județul Brașov, asigură o legătură constantă între noi și cei ce ne contactează din teritoriu.

Avem urgentă nevoie de un nou mod de a face politică, de responsabilitate, integritate, depolitizare și de profesionalism în toate instituțiile. Trebuie să le oferim noilor generații un sistem educațional performant, actualizat, care să le dea șansa de a-și împlini potențialul, indiferent de mediul din care provin.
Andrei Miftode